یدیما - نیازمندی‌ های رایگان
یدیما - نیازمندی‌ های رایگان
250 متر زمین های سند دار گلبهار زیر نرخ کارشناسی

توضیحات آگهی

مرکز فروش زمین های گلبهار
مناسب سرمایه گذاری با پول کم فقط 8 میلیون تومان
اول سند رسمی تک برگ در دفترخانه بعد پرداخت پول