یدیما - نیازمندی‌ های رایگان
یدیما - نیازمندی‌ های رایگان

یدیما -قوانین و مقررات سایت و هزینه های درج آگهی

قوانین و مقررات در یدیما

شرط درج آگهی در سایت یدیما رعایت قوانین کشور ایران می باشد . همین! چیز بیشتر و محدود کننده دیگه ای نداریم!

هزینه و مدت زمان درج آگهی در سایت یدیما