یدیما - نیازمندی‌ های رایگان

چرا استایل عید اهمیت دارد؟

عید به دلیل نو شدن همه چیز و شروع بهار، داستان خوشایند استایل‌های بهاری است اما… از استایل که صحبت می‌کنیم، منظور ما مد سال نیست. وقتی می‌گوییم استایل عید یک نفر، منظور ما مد سال نو نیست. وقتی فرق بین این دو کلمه را متوجه بشویم، کارهای خیلی جذابی با سر و وضع خودمان خواهیم کرد به طوری که همه را شگفت […]

استایل مناسب عید امسال

عید در راه است و استایل امسال، تحت تاثیر کرونا، کم رنگ شده است. زمان زیادی تا عید باقی نمانده و در سایه کرونا، همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در حالی که شاید خیلی از شما دل و دماغی برای استایل امسال عید نداشته باشید، بد نیست تدابیری بیندیشیم شاید امسال با اخباری خوب و هیجان انگیز غافلگیر شدیم. با […]