یدیما - نیازمندی‌ های رایگان

دردسرهای پرداخت شارژ ساختمان

وقتی در آپارتمان زندگی می‌کنید ممکن است با یک مشکل شایع مواجه شوید، یعنی شارژ ندادن بعضی از همسایه‌ها یا درست هزینه نشدن شارژی که مدیر از شما گرفته است. مشکلی که اگرچه خیلی‌ها با آن مواجهند اما خوشبختانه در قانون راه‌حل آن به صراحت مشخص شده و اگر با مذاکره و جلسه به توافق […]