یدیما - نیازمندی‌ های رایگان

با جزییات قرارداد خود در 10 قدم آشنا شوید

قرارداد اجاره را قورت بده بعضی از افراد فکر می‌کنند که با یک امضا روی برگه قرارداد اجاره همه‌چیز تمام می‌شود. آن وقت شروع به چیدن وسایل داخل کارتن کرده، آنها را بسته‌بندی می‌کنند، حتی گاهی داخل خاور می‌گذارند و بعد ‌می‌بینند به خاطر مشکلات قرارداد فریبی خورده‌اند که از آن خانه رانده و از […]